FAQ

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Horeca Samen Sterk cadeaukaart.

Gebruiksvoorwaarden Horeca Samen Sterk cadeaukaart

Artikel 1 Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden Horeca Samen Sterk cadeaukaart hebben de volgende met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:

Acceptant

De horecagelegenheid die zijn gasten via het platform van HorecaSamenSterk.nl de mogelijkheid biedt om een unieke HorecaSamenSterk cadeaukaart te kopen of te doneren i.v.m. de landelijke horecasluiting en vervolgens de cadeaukaart te accepteren als betaalmiddel op locatie en of de donatie te ontvangen.

HorecaSamenSterk Cadeaukaart

De HorecaSamenSterk Cadeaukaart is een cadeaukaart speciaal ontwikkelt voor individuele horecagelegenheden die in de tijd van de nationale horecasluiting wegens het Coronavirus, een eigen cadeaukaart wensen aan te bieden aan hun gasten. HorecaSamenSterk is slechts de verzamelnaam voor tal van unieke cadeaukaarten. Iedere verkochte cadeaukaart is gekoppeld aan één (1) door de Gebruiker gekozen horecagelegenheid (Acceptant). Een HorecaSamenSterk Cadeaukaart kan dus enkel bij die gekozen horecagelegenheid (Acceptant) worden gebruikt. Bij aanschaf van een HorecaSamenSterk Cadeaukaart, gaat de Gebruiker dan ook een directe overeenkomst aan met de Acceptant voor het gebruik van de HorecaSamenSterk Cadeaukaart.

Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden Horeca Samen Sterk Cadeaukaart ter zake het gebruik van HorecaSamenSterk Cadeaukaart.

Cadeaukaarthouder

De natuurlijke- of rechtspersoon in bezit van of toegang tot de HorecaSamenSterk Cadeaukaart.

Tegenwaarde

De tegenwaarde van het Tegoed in euro’s.

Tegoed

De bij aankoop van een HorecaSamenSterk Cadeaukaart toegekende (elektronische) geldwaarde - van minimaal € 5,- tot maximaal € 150 - die via een unieke code is gekoppeld aan die cadeaukaart en is opgeslagen in de centrale verrekenadministratie, verminderd met de (elektronische) geldswaarde die de Cadeaukaarthouder heeft gebruikt voor het verrichten van een (deel)betaling .

HorecaSamenSterk

HorecaSamenSterk is een initiatief van Bidfood Nederland B.V. en Intersolve Payments B.V. Het is een intiatief zonder winstoogmerk en heeft als doel een cadeaukaarten en donatie platform te faciliteren aan horecagelegenheden in Nederland die financieel getroffen worden door de nationale horecasluiting wegens het Coronavirus. HorecaSamenSterk heeft geen winstoogmerk en faciliteert het platform kosteloos. Beiden partijen doen alles in hun macht om een betrouwbaar en goed werkend platform te faciliteren. Intersolve Payments B.V. staat garant voor de afhandeling van de aanschaf, de distributie en de afwaardering van de HorecaSamenSterk Cadeaukaart, alsmede de financiële afhandeling richting de Acceptant. Na overboeking van het tegoed en of de donatie aan Acceptant, zijn partijen niet meer aansprakelijk voor eventuele uitstaande gelden.

Website

De website(s) en/of webwinkel van www.horecasamensterk.nl met informatie over de door Horeca Samen Sterk uitgegeven cadeaukaarten.

  1. Toepasselijkheid, Terhandstelling en Wijzigingen

2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de HorecaSamenSterk Cadeaukaart en gelden tussen de Acceptant cadeaukaart en de Cadeaukaarthouder. Cadeaukaarthouder heeft bij aankoop uitdrukkelijk er mee ingestemd dat de Gebruiksvoorwaarden hem langs elektronische weg ter hand worden gesteld. De Gebruiksvoorwaarden zijn ten allen tijde te vinden op www.horecasamensterk.nl.

2.2 De rechtsbetrekking tussen Acceptant en de Cadeaukaarthouder eindigt van rechtswege indien het (resterende) Tegoed van de HorecaSamenSterk Cadeaukaart is verbruikt, dan wel wanneer inwisseling van het tegoed niet meer gebruikt kan worden wegens overmacht zoals bijvoorbeeld een faillissement van de Acceptant.

2.3 Horeca Samen Sterk is gerechtigd de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3 HorecaSamenSterk cadeaukaarten

3.1 HorecaSamenSterk Cadeaukaarten kunnen enkel worden aangeschaft via www.horecasamensterk.nl.

3.2 Bij aanschaf wordt de HorecaSamenSterk Cadeaukaart opgewaardeerd voor een het door de klant gewenste Tegoed van minimaal € 5 tot maximaal € 150. De verkoopprijs van een HorecaSamenSterk Cadeaukaart is gelijk aan het Tegoed.

3.3 HorecaSamenSterk Cadeaukaarten zijn niet her-oplaadbaar.

3.4 Het Tegoed op de HorecaSamenSterk Cadeaukaart is na verkoop/activatie een (1) jaar geldig, daarna vervalt het Tegoed en kunnen geen bestedingen meer worden verricht met de HorecaSamenSterk Cadeaukaart bij Acceptant.

3.5 Cadeaukaarthouders kunnen de geldigheid en het Tegoed nakijken op de Website via de saldochecker aan de hand van het cadeaukaartnummer mits de kaart geactiveerd is.

3.6 De HorecaSamenSterk Cadeaukaart wordt enkele digitaal aangeboden en per e-mail verstrekt aan Cadeaukaarthouder.

3.7 HorecaSamenSterk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor HorecaSamenSterk Cadeaukaarten die niet zijn aangekocht via de website van HorecaSamenSterk.

Artikel 4 Beheer en administratie

4.1 De Tegenwaarden van de Tegoeden worden na aanschaf direct door Intersolve Payments B.V. overgeboekt naar de rekening van Acceptant. Acceptant is na overboeking aansprakelijk voor uitstaande gelden.

4.2 In opdracht van HorecaSamenSterk draagt Intersolve Payments B.V. zorg voor de registratie en verwerking van de transacties met de HorecaSamenSterk Cadeaukaart in de centrale verrekenadministratie.

Artikel 5 Besteden De HorecaSamenSterk Cadeaukaart

5.1 De HorecaSamenSterk Cadeaukaart kan door Cadeaukaarthouders bij de gekozen Acceptant als (deel)betaling worden besteed door de HorecaSamenSterk Cadeaukaart aan de Acceptant te overhandigen. Aan de Cadeaukaarthouder worden voor het verrichten van betalingen geen kosten in rekening gebracht.

5.2 Op het moment dat de Cadeaukaarthouder zijn HorecaSamenSterk Cadeaukaart overhandigt aan een Acceptant, stemt de Cadeaukaarthouder in met de betaling van de rekening voor de volgens die rekening afgenomen goederen en/of diensten.

5.3 De Cadeaukaarthouder kan gedurende de geldigheid van de de HorecaSamenSterk Cadeaukaart met de HorecaSamenSterk Cadeaukaart betalingen verrichten van bedragen tot de hoogte van het Tegoed. De HorecaSamenSterk Cadeaukaart wordt in één keer besteed, tenzij het Tegoed groter is

dan de waarde van de betaling waarvoor de HorecaSamenSterk Cadeaukaart als betaalmiddel wordt aanvaard, in welk geval het resterende Tegoed behouden blijft.

5.4 De HorecaSamenSterk Cadeaukaart is geldig op een speciaal HorecaSamenSterk arrangement aangeboden en samengesteld door Acceptant. De Acceptant kan het arrangement ten allen tijde wijzigen.

5.5 HorecaSamenSterk en of haar partners. kunnen nooit aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het handelen en/of nalaten van een Acceptant met betrekking tot de levering van de goederen en/of diensten waarvoor de Cadeaukaarthouder met gebruikmaking van de HorecaSamenSterk Cadeaukaart heeft betaald. Geschillen met betrekking tot de levering van de goederen en/of diensten dient de Cadeaukaarthouder met de Acceptant te beslechten.

Artikel 6 Beschadiging

6.1 HorecaSamenSterk is jegens een Cadeaukaarthouder niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor beschadiging van zijn/haar HorecaSamenSterk Cadeaukaart.

6.2 Indien de onbruikbaarheid van de HorecaSamenSterk Cadeaukaart aantoonbaar wordt veroorzaakt door een technisch defect dat al bij aankoop van de cadeaukaart bestond, kan Cadeaukaarthouder HorecaSamenSterk verzoeken het Tegoed op een vervangende cadeaukaart te plaatsen. De Cadeaukaarthouder kan hiervoor contact opnemen met de afdeling klantenservice via [email protected].

Artikel 7 Verlies, diefstal of misbruik

De HorecaSamenSterk Cadeaukaart wordt niet op naam van de Cadeaukaarthouder uitgegeven. Bij verlies, diefstal of misbruik van de HorecaSamenSterk Cadeaukaart draagt de Cadeaukaarthouder zelf het volledige risico van de gevolgen ervan, zoals het verlies van het Tegoed.

Artikel 8 Terugbetaling Tegoed

Een tegoed kan niet worden teruggevorderd. HorecaSamenSterk is een inititiatief om de horeca te ondersteunen ten tijden van de nationale horecasluiting wegens het Coronavirus. Na aanschaf worden tegoeden direct overgemaakt aan de Acceptant om hen financieel te ondersteunen in deze tijd. De gelden kunnen om die reden niet meer gevorderd worden na aanschaf. Het herroepingsrecht komt dan ook te vervallen.

Artikel 9 Verwerking (persoons)gegevens

HorecaSamenSterk verwerkt persoonsgegevens en andere gegevens in overeenstemming met de geldende Gebruiksvoorwaarden HorecaSamenSterk Cadeaukaart privacy wet- en regelgeving. Raadpleeg het Privacy Statement op de Website voor meer informatie daaromtrent.

Artikel 10 Dienstverlening van HorecaSamenSterk

10.1 HorecaSamenSterk voert haar dienstverlening met de grootst mogelijke zorg uit. Desondanks is het niet mogelijk om ongehinderd gebruik van de HorecaSamenSterk Cadeaukaart te garanderen, omdat vele externe factoren een rol kunnen spelen, waaronder de medewerking van Acceptanten, en de werking van computer- of telecommunicatiesystemen van Intersolve Payments BV, Acceptanten en/of van derden.

10.2 HorecaSamenSterk kan er niet voor aansprakelijk worden gehouden als een Cadeaukaarthouder zijn HorecaSamenSterk Cadeaukaart niet, niet tijdig of tijdelijk niet volledig kan gebruiken.

Artikel 11 Vragen of klachten

11.1 In geval van vragen of klachten met betrekking tot de HorecaSamenSterk Cadeaukaart of over de verkoop of besteding daarvan, kan contact op worden genomen met HorecaSamenSterk via [email protected] .

11.2 Klachten over het gebruik van en/of gebreken aan de HorecaSamenSterk Cadeaukaart dienen door een Cadeaukaarthouder binnen twee maanden na het ontstaan van de klacht of het bemerken van het gebrek schriftelijk of via [email protected] bij HorecaSamenSterk ingediend te worden. Binnen tien werkdagen ontvangt de Cadeaukaarthouder bericht van ontvangst van het indienen van de klacht.

11.3 Vragen of klachten over de afgenomen producten of dienstverlening van Acceptanten dienen te worden voorgelegd aan en afgehandeld door de desbetreffende Acceptant.

Artikel 12 Fraude

Indien HorecaSamenSterk constateert of vermoedt dat fraude wordt gepleegd met of onder gebruikmaking van (een) HorecaSamenSterk Cadeaukaart(en), zal HorecaSamenSterk niet aarzelen de bevoegde autoriteiten daarvan op de hoogte stellen en is in dat geval gerechtigd het Tegoed op de betreffende cadeaukaart te bevriezen.

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »